แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การสร้าง Share Point

ล๊อกอิน ด้วย portal.office.com ด้วย Admin Global และเลือก Share Point หลังจากเข้ามา กดคำว่า Create site กด Communication site ตั้งชื่อ Site รายละเอียด ที่ต้องการ และกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้น ตรง Site address จะแจ้ง url…

การลบ E-mail G-suite

Click ที่ “User” เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ปุ่มตัวเลือกเพื่มเติม เลือกที่ “DELETE USER” จากนั้นจะแสดงหน้าต่างตามรูปด้านบน โดยการลบสามารถลบได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1…

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

Click ที่ “User” เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ไอคอน “Rename user” กรอกชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว Click “RENAME” ดำเนินการเปลียนชื่อผู้ใช้งานเสร็จเรียบร้อย

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ Gsuite

Click ที่ “User” Click ปุ่มที่อยู่ด้านบนตรงซ้าย ถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานทีละคน ให้เลือกที่ Add new user แต่หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานหลายคน ให้เลือกที่ Bulk upload users เพื่อกด upload file .CSV…

การตั้งค่า Outlook ของ Office 365

ทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ขึ้นมา ให้ใส่ E-mail และกดทำการเชื่อมต่อ และกด ที่ Office 365 ตามรูปครับ รอระบบทำการเชื่อมต่อ จะมาหน้าให้ใส่ Password เมื่อใส่ password เสร็จก็ทำการรอ ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ตั้งค่า…

การตั้งค่า Office365 บน IOS

เข้า Setting ที่หน้าจอ IOS กดเลื่อนรหัสผ่านบัญชี และกดเพิ่มบัญชี คลิกที่ Microsoft Exchange ใส่รายละเอียดและคลิก ถัดไป ดำเนินการตั้งค่าให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น อีเมล : คืออีเมลที่ต้องการตั้งค่า เช่น…

การเปลี่ยน Password E-mail

ดำเนินการเข้า ลิ้ง office.com และ กดรูป admin ตามภาพ พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้ เลือก คำว่า User และ เลือก Active users ให้เลือก E-mail ที่ต้องการเปลี่ยน password และกด รูปกุญแจ ดังภาพครับ…

การเข้าใช้งาน E-mail Office365

เข้าทำการ Login ที่ Portal.office.com โดย ที่ หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365 จะให้เราดำเนินการตั้งค่า Timezone เมื่อเราตั้งเสร็จก็จะเข้ามา ในหน้าต่างแบบนี้ครับ

การ Remove Group

เข้า ลิ้ง office.com และทำการ Login หลังจากนั้นให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป พอเข้ามาหน้า Admin center ให้เลือกที่ Group และ กด ชื่อGroup ที่ต้องการ Remove และกดคำว่า Delete group ตามรูปด้านล่าง หลังจาก กด Delete Group…

การเพิ่ม E-mail Account Office365 และ การ กำหนด สิทธิ์

ดำเนินการเข้า ลิ้ง office.com และ กดรูป admin ตามภาพ พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้ เลือก คำว่า User และ เลือก Active users จากให้ ให้กดคำว่า Add user ตามรูป ใส่รายละเอียด Fristname คือชื่อ  , Last…