แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ Gsuite

742

 

  1. Click ที่ User
  2. Click ปุ่มที่อยู่ด้านบนตรงซ้าย
  3. ถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้งานทีละคน ให้เลือกที่ Add new user แต่หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานหลายคน ให้เลือกที่ Bulk
    upload users
    เพื่อกด upload file .CSV
  4. การเพิ่มผู้ใช้งานหนึ่งคน ให้เลือก Add new user แล้วกรอกข้อมูล ที่ระบบกำหนดมา โดยที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ส่วนที่เหลือกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ แล้ว Click Add new user
  5. หลังจากสร้างเสร็จ จะแสดงข้อมูลตามรูป จากนั้น Click DONE เพื่อปิด เป็นการเสร็จการเพิ่ม user ทีละคน