แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

800

 

  1. Click ที่ “User”
  2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ไอคอน “Rename user”
  3. กรอกชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว Click “RENAME”
  4. ดำเนินการเปลียนชื่อผู้ใช้งานเสร็จเรียบร้อย