แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การเข้าใช้งาน E-mail Office365

673

 

  1. เข้าทำการ Login ที่ Portal.office.com
  2. โดย ที่ หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365 จะให้เราดำเนินการตั้งค่า Timezone เมื่อเราตั้งเสร็จก็จะเข้ามา ในหน้าต่างแบบนี้ครับ