แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การสร้าง Share Point

822
  1. ล๊อกอิน ด้วย portal.office.com ด้วย Admin Global และเลือก Share Point
  2. หลังจากเข้ามา กดคำว่า Create site
  3. กด Communication site
  4. ตั้งชื่อ Site รายละเอียด ที่ต้องการ และกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้น
    ตรง Site address จะแจ้ง url ในการเข้าใช้งานด้วย