แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

การลบ E-mail G-suite

847

 

  1. Click ที่ User

  2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ปุ่มตัวเลือกเพื่มเติม เลือกที่ “DELETE USER”

  3. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างตามรูปด้านบน โดยการลบสามารถลบได้ 2 วิธี คือ
  • วิธีที่ 1 เลือกโอนข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการจะลบไปยัง E-mail อื่น โดยเลือกข้อมูลที่ต้องจะโอน แล้วใส่ชื่อ E-mail ของผู้รับในช่อง “Transfer to” แล้วกด “DELETE” จากนั้นระบบจะแจ้งว่าได้โอนข้อมูลไปยัง E-mail ที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว

 

  • วิธีที่ 2 ลบแบบไม่เก็บข้อมูลไว้ โดยนำเครื่องหมายที่ติ๊กไว้ออกให้หมด แล้วกด “DELETE”